Ekipman ve İnşaat

Ekonomik ve gelişim kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla bina ve inşaat yapmanın en önemli araçları olan ekipmanlar, aletler ve makinalar ile vinçlere gerek duyulmaktadır.

Dünya bina ve inşaat yapmakta hızlı bir gelişmeğe şahit olmaktadır.Türkiye’de bina ve inşaat sektörü Türk ekonomisinin lokomotifi sayılmaktadır, zira Türkiye’de hızlı bir gelişme göstermektedir.
Türkiye’de 2015’te inşaat sektöründe küresel bazda nominal değeri 9.72 trilyon dolara ulaşmış, sektörde %4 oranında harcama artışı olmuştur. Bu rakam 13,3 milyar liraya tekabül eder. Sektörde büyüme hala devam etmektedir.

Türk inşaat sektörünün, işçilere istihdam sağlayan en ekonomik sektörlerinden biri olmakta ve diğer sektörlere üretim fırsatları veren sektördür. Bu sektörün başarısı sadece yerel düzeyde kalmayıp, bölgesel ve küresel düzeylerde de yayılmış bulunmaktadır.
Ayrıca bazı Türk şirketleri halka açık anonim şirketlere dönüşmüşlerdir. Dünya çapında bulunan birçok yabancı yatırımcıların 90’dan fazla ülkede faaliyet göstermekte olan adı geçen Türk inşaat şirketleri ile yatırım yapmalarına fırsatları doğmuştur.