Yapı Kimyasalları

Türkiye bina sektöründe kullanılan kimyasal maddelerin üreticisi olarak ortaya çıkmıştır. Bunlara örnek olarak yağlı ve yağsız boyalar, boyar maddeler, tinerler, yağlar, ve dönüştürme sanayinde kullanılanlar

Alüminyum

Alüminyum binalarda önemli malzemelerin listesinde yer almaktadır. İnşaatların mimarlık detaylarında, evsel kanalizasyon borularının üretiminde, konutların muhtelif kesimlerinde ve binaların tavan ve dış cephelerinin modern kaplanmasında,

Demir

Demir; bina ile inşaat ve sanayi endüstri üretimlerinde önemli bir faktörü teşkil etmektedir. Türk devleti demirin üretimine önem vermektedir zira Türkiye demir çelik üretiminde uluslar

Çimento

Çimentonun kalkınmada ve şehircilikteki rolünden dolayı üretimi küresel sanayinin en önemlisi ve en güçlüsüdür. Türkiye’deki üretimi sürekli büyük bir şekilde gelişmekte olduğundan en önemli endüstrilerden